Pályázati dokumentáció
és projektmenedzsment:
Magyar Kastélyprogram Kft.
Eubility Group Kft.

Slovenský

Predstavenie projektu - podrobnosti
HRAD REGÉC, KDE KNIE®A FRANTI©EK II. RÁKÓCZI STRÁVIL SVOJE DETSTVO Svojím návrhom s názvom "Hrad Regéc, kde knieľa Frantiąek II. Rákóczi strávil svoje detstvo", zameraným na komplexné turistické vyuľitie Hradu Regéc a Obce Regéc, predloľeným na výzvu ÉMOP-2.1.1/B-12 vo verejnom obstarávaní "Rozvoj turistických atrakcií a sluľieb v konvergenčných regiónoch" Samospráva obce Regéc v rámci Nového projektu Széchenyi, Operačný program Severné Maďarsko získala granty vo výąke 560.751.594 HUF.

Nové sluľby - podrobnosti
Prvky projektovej investície a nové programové príleľitosti na hrade v Regéc Hrad - stará veľa - nové, kryté miesto pre stále expozície Lapidárium (prízemie a prvé poschodie) Výstava kamenných staroľitností objavených pri archeologickom prieskume


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió