vissza | nyomtatás

Slovenský

Predstavenie projektu - podrobnosti
HRAD REGÉC, KDE KNIEŽA FRANTIŠEK II. RÁKÓCZI STRÁVIL SVOJE DETSTVO Svojím návrhom s názvom "Hrad Regéc, kde knieža František II. Rákóczi strávil svoje detstvo", zameraným na komplexné turistické využitie Hradu Regéc a Obce Regéc, predloženým na výzvu ÉMOP-2.1.1/B-12 vo verejnom obstarávaní "Rozvoj turistických atrakcií a služieb v konvergenčných regiónoch" Samospráva obce Regéc v rámci Nového projektu Széchenyi, Operačný program Severné Maďarsko získala granty vo výške 560.751.594 HUF.

Nové služby - podrobnosti
Prvky projektovej investície a nové programové príležitosti na hrade v Regéc Hrad - stará veža - nové, kryté miesto pre stále expozície Lapidárium (prízemie a prvé poschodie) Výstava kamenných starožitností objavených pri archeologickom prieskume