vissza | nyomtatás

Polskie

Prezentacja projektu - szczegóły
"ZAMEK REGÉCI, GDZIE KSIĄŻE FRANCISZEK RAKOCZY II SPĘDZIŁ DZIECIŃSTWO" ÉMOP-2.Samorząd Gminy Regéc uzyskał poparcie w wysokości 560.751.594 Ft w ramach „, Programu Operatywnego Północnych Węgier Nowego Planu Széchenyi”, w wyniku przetargu pod tytułem „Zamek Regéci, gdzie Książe Franciszek Rakoczy II spędził dzieciństwo”, który złożył w konkursie o nazwie 1.1/B-12 „Rozwój atrakcji i usług turystycznych w regionach konwergencji”, mającym na celu wykorzystania kompleksu turystycznego Zamku Regéci i Gminy Regéc.

Nowe usługi - szczegóły
Elementy rozwoju, nowe możliwości programowe w Zamku Regéci Zamek – Stara wieża – nowa, kryta, stała przestrzeń wystawowa Lapidarium (parter i pierwsze piętro) Można tu obejrzeć rzeźbione kamienie wydobyte podczas wykopalisk.