Pályázati dokumentáció
és projektmenedzsment:
Magyar Kastélyprogram Kft.
Eubility Group Kft.

Predstavenie projektu

HRAD REGÉC, KDE KNIEŽA FRANTIŠEK II. RÁKÓCZI STRÁVIL SVOJE DETSTVO

Svojím návrhom s názvom "Hrad Regéc, kde knieža František II. Rákóczi strávil svoje detstvo", zameraným na komplexné turistické využitie Hradu Regéc a Obce Regéc, predloženým na výzvu ÉMOP-2.1.1/B-12 vo verejnom obstarávaní "Rozvoj turistických atrakcií a služieb v konvergenčných regiónoch" Samospráva obce Regéc v rámci Nového projektu Széchenyi, Operačný program Severné Maďarsko získala granty vo výške 560.751.594 HUF.

V priebehu investičného projektu v Hornom hrade bola zriadená krytá výstavná plocha o rozlohe 503,2 m2, kde bude umiestnená zbierka prezentujúca históriu hradu, interaktívna výstava a zbierka archeologických nálezov. Okrem toho bude vytvorený priestor pre spoločenské podujatia o rozlohe 1100 m2, kde série programov na tému každodenného života na hrade a rytierske turnaje završujú zážitok návštevníkov. O týchto programoch, podujatiach a atrakciách v okolí hostia dostanú inštruktáž v novej informačnej budove v bezprostrednej blízkosti hradu. Súčasťou projektu je aj výstavba novej turistickej recepčnej budovy a návštevníckeho centra uprostred obce Regéc.

Okrem stálej expozície v budove, ktorú možno po celý rok navštevovať, bude mať svoje miesto aj stála vonkajšia expozícia. Steny Horného hradu, ktoré sú vo veľkej miere zničené, budú zároveň rekonštruované na základe dobových vyobrazení, aby návštevníci hradu mohli interpretovať jeho bývalú štruktúru, členenie, stavebnú históriu.

Súvisiaca oblasť ruín a romantické divoké prírodné prostredie okolo hradu poskytne ideálnu príležitosť pre pešiu turistiku.

Aktivity realizované v rámci projektu, prvky projektu

Hrad
Rekonštrukcia Starej veže, ktorá bude miestom pre stále expozície, ako napríklad:

 • lapidárium – zbierka kamenných starožitností,
 • interaktívne panely, multimediálne zariadenia,
 • trojdimenziálna prezentácia bývalého nádvoria hradu pomocou chronoskopu,
 • informačná budova,
 • vytvorenie miesta oddychu pre turistov
 • vytvorenie miesta pre blok sanitárnych zariadení,
 • výstavba turistického informačného strediska a pokladnice pre nákup vstupeniek,
 • zriadenie bufetu,
 • priestor pre kultúrne podujatia,
 • výstavba tradičného bojiska pre rytierske turnaje,
 • výstavba javiska pre kultúrne podujatia,
 • výstavba historického ihriska a dráhy šikovnosti Budova v obci

Prostriedky prezentácie:

 • multi-dotykový displej, interaktívne terminály, monitory.
 • Vytvorenie priestoru na premietanie filmu o bohatej histórii hradu, o jeho významných majiteľoch.
 • Muzeupedagogický workshop s témou histórie hradu
 • Lapidárium a dočasná výstavná plocha (zabezpečuje neustálu dynamiku recepčnej budovy).
 • Turistický informačný bod (má úlohu v rozdelení turistov).
 • Inventár turistických atrakcií v župe Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Zavedenie integrovaného systému riadenia návštevníkov.
 • Zriadenie úschovne batožín.
 • Vytvorenie nového kancelárskeho bloku.
 • Výstavba bloku sanitárnych zariadení s veľkou kapacitou
 • Výstavba vyhliadkovej veže.
 • Historické ihrisko.
 • Obchod so suvenírmi - s novou, modernou produktovou štruktúrou.
 • Vytvorenie komplexu bufet-kaviareň-cukráreň..

Projekt prispeje k posilňovaniu cestovného ruchu v regióne Zemplén, čím sa zvýšia aj príjmy pochádzajúce z nej. Hradné prechádzky v Regéc získajú nielen národnú ale aj medzinárodnú povesť, takže projekt môže generovať ďalšie investície, nakoľko narastá dopyt po ubytovaní na vysokej úrovni a kvalitných službách. Tak v rámci projektu sa uskutoční komplexné turistické zužitkovanie, navyše pri maximálnom využití miestneho potenciálu kultúrneho turizmu. Investícia predstavuje 8,5 nových pracovných miest pre Regéc.

Činnosti v rámci projektu prebiehajúce v súčasnosti a tie, ktoré majú byť vykonané v blízkej budúcnosti.

 • Boli zahájené reštaurátorské práce kamenných, kovových a silikátových predmetov objavených pri archeologických prieskumoch, historické artefakty budú vystavené v rámci stálej expozície,
 • vypracovanie koncepcie výstavy sa blíži ku koncu,
 • začal sa postup verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa,
 • informačné tabuľky "B" a "C", ktoré majú byť zaobstarané v rámci projektu budú zakúpené v tomto štvrťroku.

Predpokladané odovzdanie obnoveného Hradu v Regéc a Návštevníckeho centra sa bude konať v novembri 2015.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió